ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙΓΡΑΝΙΤΕΝΙΟΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
12