ΝΙΠΤΗΡΟΣΛΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΤΕΚΟΥΖΙΝΑΣΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥΣΤΗΛΕΣ ΝΤΟΥΣ
12